18, 2018:
- ""

.

            
() (1908-1982)
-

() (1595-1632)
. -
, -
-
.


-

. " "
-

. , .

(1844-1901)
, "-
!..."
. "-
"
,
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:


Copyright (c) 2018 RabotnoVreme.Net.
, :