12, 2016:


() (1797-1863)

            


()


,
, -


-

1616-1703
-


, -
, .
,

. .
" - -"

""

.


: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:
Copyright 2009 - 2016 RabotnoVreme.Net.
, :