25, 2024:
            
() .
() ., (1808-1879)

-
-
-
.
1603-1677
(1766-1844)
-
.
-

(1636-1711)
() (1684-1721)
(1804-1879)
(..)
.
"",


() (1818-1883): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:

:
-
.
Copyright (c) 2024 RabotnoVreme.Net.
, :